RETR

برنامه های حاج میلاد جهانتیغ نهور سیستان مسجد ضاحالب اللزمان نهور

ابادی (روستا ) در سیستان —-نهور

طوایف و قبایل نهور سیستان حمایت خودرا از سپاه پاسداران ابراز می دارند …. روستای نهور در بخش مر کزی تنها زادگاه این خاندان است یکی از برادر های های عباس خان ….. ایام هفته صبح ، ظهر، عصر ، مغرب و عشاء به امامت حاج آقا جهانتیغ مسجد صاحب امان نهور …. می کنند برای اینکه کمتر هنگام روزه داری تشنه شد بهتر است در برنامه غذایی سحری از …


ابادی (روستا ) در سیستان —-نهور

استاد حسن جهانتیغ مورخ و تاریخ نگار سیستان محل کار اداره اموزش و پرورش زهک … از کشور تلف میشود بهتر از هم اکنون مدیریت فنی و عمل را در سیستم های سازمانی برنامه ریزی هدایت و عملیاتی کنید.


برچسب‌ها:

فروشگاه مارکت سنتر