RETR

مقالات منتخب حوزه مدیریت منابع انسانی

مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی 2020-2019 با ترجمه …

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی HRM سال 2020 2019 با ترجمه … های اسلامی منتخب در مالزی · مقاله ISI با ترجمه فارسی: مدیریت منابع انسانی در سازمان … مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور …


دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی | ایلرنیکا

در صورتی که مقاله مورد نظر شما در بین مقالات منتخب ما با موضوع مدیریت منابع انسانی نبود، درخواست خود را در بخش سفارش مقاله بیس و بسته مقاله ثبت کنید تا ما با …


مقاله مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی : تی پی بین

امروزه با توجه به تحولات شگرف در حوزه مدیریت منابع انسانی و گرایش مدیران به شایسته سالاری در سازمان، برنامه ریزی سازمانی متنی بر شایستگی جایگاه ویژه ای پیدا …


مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت – سیویلیکا

دریافت مقاله کامل سرفصل ارائه مقاله: مدیریت منابع انسانی … ارائه رویکردی جهت تحلیل حوزه های بهبود میزان ناب بودن. (مقاله ….. بررسی تاثیر ویژگی های منتخب فردی بر رفاه حسابداران با توجه به نقش جو اخلاقی سازمانمطالعه موردی : حسابداران استان یزد.


روﯾﮑﺮدي : ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزي اي ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ. داده. ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪﮔﺬاري ﺑﺎز اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ. ﺣﺮﻓﻪ. اي ….. در ﺣﻮزه. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ. ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺎ ا. ﻫﺪاف ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده. ،اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺐ ….. ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ، از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺑﺮ. اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ …


مقالات مرتبط با مدیریت منابع انسانی – پایگاه مجلات …

تبیین استراتژی‌های کسب‌وکار و جهت‌گیری استراتژیک به‌منظور ترسیم آینده نظام مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران). نویسنده : ریحانی، …


تﺒیین رابﻄه مدیریت راهﺒردﻱ منابع انسانی و عﻤﻠکرد ﺷرکت – …

مقاله حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت راهبردي منابع انسانی بر عملکرد … راهبردي منابع انسانی و ابعاد آن با عملکرد کارخانجات منتخب ریسندگی یزد رابطه مثبت و معناداری دارد. ﭼﻜیده ….. حوزه رابطه مدیریت راهبردي منابع انســانی با مواردی از قبیل نوآوری.


ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر پیامدهای فردی، سازمانی، گروهی و باتوجه‌به ضرروت درونی‌شدن و تغییر نگرش کارکنان و مدیران فولاد مبارکه در حوزه مسائل محیط‌زیست، مهم‌ترین راهکار … نوع مقاله: مقاله پژوهشی … whom 181 were selected as the sample group according to the krejcie and Morgan table.


اصل مقاله – پژوهش های مدیریت عمومی

هدف اصلی این تحقیق کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و … تحقیقی که در این حوزه غالب بود به یک دیدگاه کلان و استراتژیک منتقل گردید. ….. شرکت های صنعتی منتخب در شهر صنعتی البرز قزوین و با روش نمونه گیری هدفمند.


دسته بندی موضوعی مقالات ISI مدیریت منابع انسانی

در این صفحه، تعداد 51 موضوع از مهمترین موضوعات مطرح در بحث مدیریت منابع انسانی نمایش داده شده است که با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، می توانید لیست …


.. ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎي ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪﻩ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪﻩ در ﻣﺆﺳﺴـﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻣﻘـﺎﻻت، ﻣﻨـﺎﺑﻊ و …. ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﺎﻳﺖ،. Link …. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ.


بررسي نقش فعاليت هاي توسعه منابع انساني بر نوآوري … – …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي نقش فعاليت هاي توسعه منابع انساني بر نوآوري کارکنان با آزمون نقش ميانجي مديريت دانش و يادگيري سازماني. … بين مولفه هاي يادگيري سازماني و مديريت دانش در کارکنان بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان (1388) … کتابخانه مجلس شورای اسلامی، منبعی برای محققان در حوزه علوم انسانی.


هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی …

مدیریت منابع انسانی … پس از ثبت مقاله شما در سامانه به آن یک کد اختصاص داده‌ می شود و در پورتال مدیریت همایش قرار … نحوه اعلام نتایج در انتهای همایش توسط داوران منتخب مورد بازبینی قرار گرفته و …


مدیریت منابع انسانی در شهرداری ها – انجمن علمی اقتصاد شهری …

مدیریت منابع انسانی در شهرداری ها. … خاص، کتاب‌ها و مقالات بی‌شماری موجود است، اما در خصوص اهمیت و نقش منابع انسانی و محورهای اساسی و الزامی مدیریت منابع انسانی در …


الزامات توسعه منابع انسانی سازمان‌های نظامی در افق 1410 و …

این تحقیق باهدف تبیین الزامات توسعه منابع انسانی در سازمان‌های نظامی و تأثیر آن در … شاخص‌ها تعداد 20 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی سازمان‌های نظامی می‌باشند که به … آن است که؛ الزامات توسعه منابع انسانی در چهار بعد؛ الزامات فردی، سازمانی، مدیریتی و … resources of military organizations that were selected by targeted method.


فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی – مقالات آماده …

تعداد مقالات: 215 …. شفاف‌سازی مفهوم «شایستگی» در مدیریت منابع انسانی با رویکرد تحلیل مفهومی. دوره 5، شماره 2 …. تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سلامت …. مدل ساختاری سازمان فضیلت گرا در دانشگاه‌های منتخب استان یزد.


معرفی کتاب: کتابهای مفید مدیریتی – متمم

پاراگراف فارسی: پاراگراف های منتخب کتابها … معرفی کتاب در حوزه تصمیم‌گیری …. کتاب مدیریت منابع انسانی گری دسلر از جمله کتاب‌های مطرح آکادمیک در زمینه‌ی ….. در میان انبوه کتاب‌هایی که در این زمینه منتشر می‌شوند، تعداد محدودی کتاب و مقاله را …


آشنایی با رشته مدیریت، توانایی‌ها، موقعیت شغلی و… | بلاگ …

تاریخچه رشته مدیریت مدیریت، فرایندی است شامل برنامه‌ریزی، فرماندهی، هدایت و نظارت بر … مبانی‌ سازمان‌ و مدیریت‌، تحقیق‌ در عملیات‌، مدیریت‌ رفتار سازمانی‌، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌، حقوق‌ … دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی … مهم‌ترین معیار برای شناخت کشورهای توسعه‌یافته، میزان پیشرفتشان در حوزه فناوری اطلاعات است.


اصل مقاله 581.05 K – مطالعات منابع انسانی

3. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ …. ﺣﻮزه. ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. ،. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ،. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. و. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﮐﻠﯿﺪي. ﻋﻤﻠﮑﺮد. 2[. ]. )ه. ﺗﺠﺰﯾﻪ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ.


مقالات پذیرفته شده – اقتصاد آموزش و پرورش: مدیریت منابع …

FULL, مقایسه تامین مالی آموزش و پرورش چند کشور منتخب و ایران و …


درباره ما، گروه اباصلتیان (برند سازی شخصی مدیران، مجری …

بعد از اتمام سربازی در ناجا (اراک) در دوره دکتری مدیریت منابع انسانی – رفتار … خوب به حدود 30 نرم افزار تخصصی در حوزه های مهندسی عمران، صنایع و مدیریت. مجری پنج طرح پژوهشی دانشگاهی و چاپ حدود 30 مقاله علمی در مجلات علمی معتبر داخل و خارج کشور. … سازمان های پروژه محور منتخب ناجا)، فصلنامه منابع انسانی ناجا (علمی ترویجی).


بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی- مورد …

On this reason, Foolad Technic Engineering selected as a case study and in the first …. این مقاله تصویری مشخص از اثربخشی مدیریت سرمایه انسانی در شرکت فولاد مبارکه … نتایج آنها مشخص کرد که کارکنان با سطوح بالاتری از تحصیلات، دارای تعهد … در حوزه مدیریت، تعریف سرمایه انسانی، همه ابتکارات سرمایه انسانی را برای جذب، …


مروری بر مقاله‌های مدیریت اسلامی ‌و مدل‌های آن

در دنیای رقابتی امروز منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین منابع استراتژیک نقش … از سویی دیگر، در این مقاله تلاش شده است مدل‌های مدیریت اسلامی ‌مستخرج از مقالات را … است که این جایگاه در ابتدای دوره تحقیق در اختیار حوزه مبانی مدیریت بوده است. …. مدیریت اسلامی با تاکید بر آثار منتخب، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 10، …


اصل مقاله – سامانه مدیریت نشریات دانشگاه و پژوهشگاه عالی …

واکنش گران حوزه اضطرار، از مکان سایر کارکنان در منطقه آگاه نبودند و نمی …. شده از متون کتب و مقالات منتخب، موانع تحقق هماهنگی بین سازمانی، عوامل اصلی (متغیرهای.


کاربرد بلاک چین در حوزه‌ی منابع انسانی چیست؟ | ارزدیجیتال

در این مقاله به بررسی کاربردهای بلاک چین در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی خواهیم پرداخت. با ارز دیجیتال … چالش‌های کسب و کار در حوزه منابع انسانی.


مدیریت و توسعه دارایی‌های فکری – کانون پتنت ایران

آن‌ها نمی‌دانند که مردم، منابع سازمانی و فرآیندهای کسب‌وکار، می‌توانند موجب … که شامل دارایی‌های انسانی، دارایی‌های ارتباطی و دارایی‌های سازمانی می‌گردد. … یکی از کشورهایی که با مسائل و مشکلات فراوان در حوزه مدیریت مالکیت فکری مواجه است، کشور هند است. … این مقاله، با تمرکز بر بخش مهندسی برق به‌عنوان یکی از طبقات …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر