RETR

نقد سبک زندگی کنونی

آسیب شناسی سبک زندگی کنونی ما – نمایش محتوای خبرold …

نقد سبک زندگی کنونی. انسان نیازهایی دارد و این نیازها را به گونه ای برآورده می کند و در این میان به آسایش و آرامش نسبی دست می یابد. البته در نگاه …


نقد سبک زندگی ایرانی – تابناک | TABNAK

استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگوی مشروح با مهر به بررسی سبک زندگی معطوف به توسعه یافتگی پرداخته و سبک کنونی زندگی ایرانی را …


نقد سبک زندگی کنونی – تفاوت سبک زندگی اسلامی و غربی

«سبک زندگی که شامل مجموعه رفتارها و الگوهای کنش‌ هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی می ، باشد اطلاق می‌شود و نشان‌دهنده کم و کیف نظام باورها و …


نمادهای سبک زندگی غربی در تقابل با سبک زندگی اسلامی

پوسته فرهنگ غربی پیشرفت ظاهری است؛ اما باطن آن سبک زندگی مادی، شهوت … شاید در میان نسل های اخـیر، هیچ نسلی بیشتر از نـسل کـنونی جوانان …


نقدی بر سبک زندگی ایرانی؛ خوشبختی را با راحتی اشتباه …

… به بررسی سبک زندگی معطوف به توسعه یافتگی پرداخت و سبک کنونی … نقد سوم بر سبک زندگی ایرانی این است که در مقایسه با ملتهای دیگر …


شاخصه های سبک زندگی اسلامی و غربی کدام است؟ | پایگاه …

سبک زندگی کنونی ما در مواجهه با غرب مدرن … عده ای دیگر کوشیدند راه های میانه را مطرح کنند و عده ای دیگر به نفی مدرنیته و نقد آن روی آوردند. البته هیچ …


آسیب شناسی سبک زندگی ایرانیان و طراحی الگوی زندگی – …

از این رو تحقیق در سبک زندگی، در واقع گام برداشتن در جهت تعمیق ارزش ها و … دو را به نقد کشیده و در فرجام نیز به تبیین و ترسیم زندگی آرمانی مبتنی بر ارزش ها و …


ملاحظاتی پيرامون سبك زندگی ايرانی اسلامی – الشیعه

نقد سبك زندگي كنوني. انسان نیازهایی دارد و این نیازها را به گونه ای برآورده می کند و در این میان به آسایش و آرامش نسبی دست می یابد. البته در نگاه …


سایه سنگین سبک زندگی غربی بر سر خانواده های ایرانی …

حوزه/ استاد حوزه خواهران گفت: سبک زندگی اسلامی مجموعه نرم‌افزاری است که متأسفانه این بسته … سبک زندگی کنونی در جامعه دارای چه آسیب‌هایی است؟


بررسی راهکارهای کاربردی‌سازی سبک زندگی اسلامی در نهاد …

با توجه به اهمیت بررسی سبک زندگی اسلامی در زمان و شرایط کنونی و نقش محوری خانواده در شکل‌گیری و تکوّن شخصیت و سبک زندگی عاطفی، اخلاقی و رفتاری …


ﻣﻘﺎﻟﮫ اى ﮐﺎﻣل در ﻣورد ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ

شود سبک زندگی را بدون تعریف اصل زندگی تعریف کرد؟ خیر، باید هدف مشخص باشد هدف از … صورت زندگی کنونی ما، تنها شکل ممکن و بهترین. شکل موجود برای زندگی …


بررسی تطبیقی سبک زندگی غربی و اسلامی | پژوهش های …

به بیانی دقیق‌تر هدف کلی این پژوهش، بررسی تطبیقی سبک زندگی غربی ….. در زمان کنونی برآمده از مواجهه نزاع در سبک زندگی اسلامی و غربی است.


نقد سبک زندگي ايراني/ دکتر محمود سريع القلم – محمدرضا …

دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگوی مشروح با مهر به بررسی سبک زندگی معطوف به توسعه یافتگی پرداخته و سبک کنونی زندگی ایرانی …


ﻣﻼﺣﻆﺎﺗﻲ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ و ﻓﺮھﻨﮓ از زﻣ

اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺘﻮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد . « ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻓﺘﺎرھﺎ و اﻟﮕﻮھﺎى ﮐﻨﺶ ھﺮ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻂﻮف ﺑﻪ اﺑﻌﺎد …. ﻧﻘﺪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﮐﻨﻮﻧﻲ.


«نقش اخلاق اسلامی در سبک زندگی» – موسسه صراط مبین

چه رابطه‌ای میان دو مفهوم اخلاق و سبک زندگی وجود دارد و از سوی دیگر بحث … بنده نقد خود را به سخن ایشان بیان می کنم که در زمینه تفاوت سبک زندگی …


سبک زندگي اسلامي – سازمان تبليغات اسلامي

مفهوم «سبک زندگي» از جمله مفاهيم علوم اجتماعي و علم جامعه شناسي و مردم …. راه هاي ميانه را مطرح کنند وعده اي ديگر به نفي مدرنيته و نقد آن روي آوردند. … ايراني در زمانه کنوني، برآمده ازمواجهه و نزاع دو سبک زندگي غربي و اسلامي است.


نقش بانوان در بازگشت به سبک زندگی ایرانی اسلامی – ایسنا

کارشناس امور دینی گفت: متاسفانه سبک زندگی غربی همه ابعاد زندگی افراد … زندگی و قناعت ورزیدن از جمله اقدامات مهم در زندگی کنونی به‌شمار می‌آید.


زندگی بدون سبک – سوره اندیشه

تلاش برای رهایی از حاکمیت نظام اجتماعی عینی و مفهومی، ممکن است نامأنوس به‌نظر برسد اما مگر راهی دیگر برای گذار از دوران کنونی وجود دارد؟ نظام اجتماعی و سبک زندگی …


سبک زندگی زمینه ساز و زندگی غربی – پرتال جامع علوم انسانی

در این نوشتار، سبک زندگی زمینه ساز و نیز زندگی غربی بررسی می شود. … آرمانی کنونی به جامعه مطلوب، ایده آل و آرمانی امام عصر(عج) بر سبک و سیاق زندگی و تغییری …


سبک زندگی غربی – ویکی فقه

از این‌رو، پرسش اصلی این مقاله چنین است: اهداف دشمن از تغییر سبک زندگ‌ی ….. بالابردن سطح آگاهی‌های جامعه با استفاده از منابع قدرت نرم و نقد سبک زندگی کنونی؛ ۱۰.


سبک زندگی ایرانی اسالمی مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت …

در جامعه امروز ما ، سبک زندگی ایرانی اسالمی که برگرفته از حیات طیبه اسالمی و مبتنی بر ….. همچنین یافتن یک نقطه شروع جهت تغییر سبک نسبتا غربی کنونی ،.


رسانه و سبک زندگی فردی – اجتماعی خانواده از توصیف و …

واژگان کلیدی: رسانه ها، ارزشها، سبک زندگی، فرد، اجتماع. مقدمه : چه بخواهیم و چه نخواهیم، رسانه ‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه …


بررسی مولفه های سبک زندگی از نگاه اسلام و ائمه(ع) و مقایسه آن …

بررسی مولفه های سبک زندگی از نگاه اسلام و ائمه ع و مقایسه آن با سبک زندگی … عهده گرفتهاند به طوری که بسیاری از دانشمندان عصر کنونی را عصر ارتباطات نام نهاده‌اند. … در واقع، در جامعه دینی سبک زندگی بر محور دین جریان دارد و ارزش های سبک زندگی …


تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در …

هدف اصلی این مطالعه تبیین جامعه شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن است. … متجدد کنونی به میزان گستردهای فراسوی محیط فعالیتهای انفرادی امتداد مییابد و …


تبیین سبک زندگی اسالمی)رضوی – دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چيست؟ زمينه و عوامل استقرار، نفوذ و تداوم الگوی دینی )اسالمی( سبک زندگی …… در شرایط کنونی ابعاد مختلف دینداری در جامعه ایران پرنفوذ و قوی است )برای نمونه. ن.


هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در عصر جهانی شدن رضا …

واژه‌های کلیدی: جهانی شدن، سبک زندگی، اسلام، هویت، فرهنگ اسلامی ….. بقای نظام اجتماعی– زبانی کنونی مسلمانان در عصر جهانی شدن در معرض خطر قرار گرفته است.


عوامل اسلامی‌شدن سبک زندگی

جامعه کنونی ما به سبب محروم‌بودن از عوامل تاثیرگذار در دینی‌شدن زندگی و تأثیرپذیری از فرهنگ غرب، نتوانسته است میان آن باورهای دینی و سبک زندگی خود در حوزه‌های …


سبک زندگی زمینه‌ساز و زندگی غربی – مؤسسه آينده روشن

در این نوشتار، سبک زندگی زمینه‌ساز و نیز زندگی غربی بررسی می‌شود. … نیمه‌ایده‌آل و نیمه‌آرمانی کنونی به جامعه مطلوب، ایده‌آل و آرمانی امام عصر(عج) بر سبک و …. توجه به جهت‌گیری‌ها به سوی طبیعت و نقد الگوهای مصرف سرمایه‌داری هستند.


تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه تجربی جوانان …

این مقاله در پی نشان دادن تأثیر سبک زندگی در هویت اجتماعی است. چارچوب نظری آن … جوان کرد در این محیط محلی جهانی به‌تعامل با دنیای کنونی می پردازد. تعامل فرد با …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر