RETR

یونجه به چه کودهای نیاز دارد؟!

كودهاي مورد نياز زراعت يونجه – شرکت سهامی زراعی گلپایگان

دو نوع كود پتاسه وجود دارد كه سولفات پتاسيم بهتر است قبل از كاشت توسط شخم با خاك مخلوط … نياز بعضي از گياهان مخصوصاً يونجه به گوگرد بيشتر از فسفر است.


کود مخصوص رشد یونجه – خرید – فروش -تغذیه -طرزمصرف …

کود کامل یونجه … باشد ریشه های جانبی هم دارد که سیستم ریشه ای قوی برای یونجه به وجود آورده اند و …


کودهای مورد نیاز یونجه – آفاق مشرق زمین

كه ميتوان كود لازم رايكبار درسال دراواخر پاييزويا دربهار بعدازاولين چين به زمين … يونجه مانند ساير بقولات علوفه‌اي نياز پتاسيمي بالايي دارد و با برداشت محصول …


روش مصرف کود در زراعت یونجه – آفتاب

درصورت نیاز به كود پتاسه درخاكهای سبك و یا در هرخاكی كه غلظت پتاسیم قابل استفاده كمتر … در مقایسه با گندم ، جو حسّاسیّت بیشتری به ورس دارد.


توصيه هاي فني جهت افزايش عملکرد مزارع يونجه

کاشت پائيزه برکاشت بهاره ارجحيت دارد. کاشت پائيزه در مناطق … براساس آزمون خاك ميزان كود مورد نياز و روش مصرف کود شيميايي در زراعت يونجه تعِِيين گردد. کودهای …


بررسی نیاز غذایی یونجه در سطوح مختلف شوری استان قم

در این تحقیق، نیاز غذایی یونجه در شرایط شور استان قم مطالعه شد. … با افزایش شوری تا حد 8 دسی زمینس بر متر نیاز گیاه به این دو کود افزایش یافت. … استفاده فسفر کاسته می شود لذا گیاه به فسفر بیشتری نسبت به خاک های غیر شور نیاز دارد.


کاشت یونجه و نیازهای کودی آن – پسته رفسنجان

یونجه از هر نژادی که باشد به آب زیاد نیاز دارد و اگر کم آب شود محصول خوبی به ما نخواهد داد بنابر این بهترین کار این هست که از کود مخصوص آب نگهدا کویر به میزان حداقل …


برنامه کودی یونجه – زراعت یار

برنامه کودی یونچه با توجه به مراحل رشد: 1 آغاز رشد رویشی 2 بعد از هر چین. … و به صورت پکیج، در مقایسه با تهیه تک به تک محصولات، هزینه به مراتب کمتری دارد . … پکیج “برنامه کودی یونجه و شبدر” شامل مجموعه ای از کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای …


همه چیز درموردیونجه – کشاورزی – blogfa

قابلیت استفاده به صورت چرای مستقیم ، کود سبز …. ریشه یونجه نیاز به اکسیژن زیادی دارد لذا در خاکهای مرطوب و رسی که فاقد اکسیژن هستند مناسب برای ریشه یونجه …


کود مایع رشد مخصوص یونجه – فارمر شاپ

در این پست به معرفی کود مایع رشد مخصوص یونجه محصول کارخانه شیمی کرد یزد پرداخته و … کود اوره + ۲۰۰ سی سی مایع ظرفشویی یا سیتوویت + هر میزان آب مورد نیاز برای … تعداد محلول پاشی یا مصرف از طریق خاک به وضعیت گیاه و خاک بستگی دارد.


یونجه

2. ﮐﻮد دﻫﯽ. : ﻧﯿﺎز ﮐﻮدي ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰي ﺧﺎك ﮔﯿـﺎه ﻗﺒﻠـﯽ ﺗﻌـﺪ. ادﭼﯿﻦ وﻧـﻮع زراﻋـﺖ. (. ﺗـﮏ.


فوت و فن کاشت یونجه و معرفی انواع بذرهای یونجه در …

شما با نحوه کود دهی ، مقدار بذر در هر هکتار ،انواع بذر های بازار ایران و نحوه آبیاری آشنا میشوید. … گیاه یونجه در خاکهای دارای زهکشی خوب رشد مناسبی دارد، زیرا خاکهای مرطوب باعث … نیازهای خاک یونجه ، انتخاب گونه و مدیریت علفهای هرز.


زﯾﺴﺘﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮐﻮدﻫﺎي ﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ – اکوفیزیولوژی …

ﻓﺴﻔﺮ. ﺧﺎك ﺑﻮد .ﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﮏ ﯾﻮﻧﺠﻪ در. ﭼﯿﻦ. اول. ﺑﻪ. ﻣﯿﺰان. 76 …. اﯾﻨﮑﻪ رواﺑﻂ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮي. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﻧﯿﺘﺮوژن. دار ﻧﯿﺎز دارد.


Untitled

8 …… دار ﻛﺮدن ﺑﺬر ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎ و ﻳـﺎ.


یونجه | از کشت “یونجه” تا خواص آن را بخوانید – نمناک

یونجه ریشه ای بسیار عمیق دارد و ریشه آن تا سه متر به داخل زمین نفوذ می کند و بنابراین … بوته ها به طور متوسط تا 85 سانتی متر یونجه همدانی به آب نیاز فراوانی دارد . … واگر بخواهیم در تناوب ، گندم را بعد از یونجه قرار دهیم بایستی از ارقامی که کود …


042-089 -F2-C212362new.indd – رشد

میزان کاربرد کود فسفره و پتاس. بستگي زیادي به مقدار فسفر و پتاس قابل جذب. در خاک و میزان محصول برداشت شده یونجه دارد. مقادیر فسفر و پتاس مورد نیاز یونجه …


چالش ها و مزایای کشت یونجه به روایت یکی از کشاورزان بزرگ

این کشاورز فعال در کشت یونجه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ هکتار … کود دامی مورد نیاز برای کشت این محصول ۱۵۰ تن در هکتار با قیمت هرتن ۶۰ …


داشت و برداشت یونجه نیکشهری در بلوچستان – مرکز …

نیاز دارد و کشت آن در شهرستان های ایرانشهر، نیکشهر و سرباز بسیار مطلوب … رف کود: با توجه به آب و هوای بلوچستان، عمر یونجه نیکشهری به بیش از.


به مساحت 200 هكتار

در ﻣﺰارع ﻳﻮﻧﺠﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ ﻧﺒﻮده وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ (20 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر) در ﺳﺎل اول و. آﺧﺮ زراﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ در ﺣﺪود 350 – 250 …


نکاتی در مورد کاشت یونجه – آوان مشرق زمین

کاشت پائیزه برکاشت بهاره ارجحیت دارد. کاشت … بر اساس آزمون خاک، میزان کود مورد نیاز و روش مصرف کود شیمیایی در زراعت یونجه تعیین می گردد.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر